Evenementen Agenda

Aankomende evenementen van de Bijniervereniging NVACP. 

Algemene Leden Vergadering Bijniervereniging NVACP

Datum:
07 April 2018 10:30 tot 12:00
Locatie:
Eenhoorn Meeting center
Adres:
Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort (t.o. het Station)
Voor wie:
Alle leden van de Bijniervereniging NVACP
Organisatie:
Bijniervereniging NVACP
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van Bijniervereniging NVACP die wordt gehouden op zaterdag 7 april 2018. Deze keer zonder Medisch Congres, want die zal gehouden worden op zaterdag 15 september. Hier ontvangt u tezijnertijd verder informatie over. Het beloofd wel een mooi congres te worden mede vanwege het feit dat de NVACP haar 30 jarig bestaan zal vieren.

Agenda van de Ledenvergadering:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling notulen ALV 2017
  4. Vaststelling jaarverslag 2017
  5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2017 door kascommissie   zie jaarverslag
  6. Décharge bestuursleden
  7. BijnierNET
  8. Presenteren nieuwe website
  9. Bestuurswisseling en afscheid Muriël Marks- de Korver

10.Rondvraag

11.Sluiting

Misschien ten oververvloede, maar voor partners en introducees is het belangrijk te weten dat zij geen spreek- en/of stemrecht hebben, aangezien ze geen lid van de vereniging zijn. Tijdens de Algemene Leden Vergadering zal het gevoerde beleid en de werkzaamheden in 2017 door het bestuur worden toegelicht. Natuurlijk beantwoorden we ook uw vragen hierover. Het algemene jaarverslag over 2017 kun je binnenkort lezen in Bijnier51 (maart). Het financieel jaarverslag wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.

Als u over bovenstaande vragen heeft, dan ontvangen we deze graag per email bestuur@nvacp.nl

Het bestuur,
Thon, Bas, Marijke, Karin & Hay

 

(bijgewerkt: 19-09-2017)
< Terug naar Algemene ledenvergadering