Bijnierschorsinsufficiëntie en de noodinjectie

20-04-17

Geachte apotheker van BENU apotheken,

U ontvangt op dinsdag 18 april 2017 een nieuwsbrief na overleg met BijnierNET van de directie van BENU.

Dit overleg vond plaats nadat er in de afgelopen weken diverse problemen waren met de levering van medicijnen, Solu-Cortef Act-O-Vial, aan patiënten met een bijnieraandoening. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor deze patiëntengroep. Het afgesproken beleid is dat deze bijnierpatiënten altijd minimaal een noodinjectie in huis hebben en/of bij zich hebben. Dit beleid is vastgelegd in de (concept) Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

Lees verder

(bijgewerkt: 20-04-2017)
« terug