Doneer
 

Word donateur

Waarom donateur worden?

Met het geld dat wij als vereniging binnen krijgen via onze donateurs kunnen we een heleboel goede dingen doen zoals :

  • belangenbehartiging, lotgenotencontact, bijscholing van artsen en verspreiding van informatie (intern/extern) over de verschillende bijnieraandoeningen.
  • bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van alle mensen met een bijnieraandoening d.m.v. ondersteunen van onderzoeken, zowel met geld als met kennis en mankracht.
Omdat onderzoek en scholing zo hard nodig is, is uw geld meer dan welkom!!!
 
Info over donateurschap
 
De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal € 17,50 per jaar.
Als u ook het verenigingsblad BIJNIER wilt ontvangen dan is de minimale bijdrage gelijk aan de contributie voor leden,
€ 35,- (automatische incasso) of  € 37,50 (acceptgiro).
De Bijniervereniging heeft een ANBI verklaring, u mag uw gift aftrekken bij de belastingaangifte.
Het ANBI nummer is 94321
 
Onderstaand formulier kunt u gebruiken om uw op te geven als donateur.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur van bijniervereniging NVACP
 
 
(Bijgewerkt 02-12-2015)

 

Copy this code

De Bijniervereniging NVACP is een patiëntenvereniging voor iedereen met een bijnieraandoening. Wij verstrekken betrouwbare en praktische informatie over bijnierziekten, zowel op de website als in publicaties, we hebben tal van forums, organiseren lotgenotencontact, laten onderzoek doen en verrichten belangenbehartiging. Doel is bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Bank nr: NL66RABO0119535750
BIC Code: RABONL2U
T.n.v. Bijniervereniging NVACP