Lidmaatschap van de NVACP

Het lidmaatschap van Bijniervereniging NVACP loopt van 1 januari tot 31 december. Mensen met de ziekte van Addison, de ziekte of het syndroom van Cushing, het adrenogenitaal syndroom (AGS), de ziekte van Conn, of het syndroom van Nelson kunnen lid worden van onze vereniging. U kunt zich op ieder moment van het jaar laten inschrijven en lid worden. U kunt het lidmaatschap alleen beëindigen door minimaal vier weken voor het einde van het jaar het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. Gebruik hiervoor het formulier 'lidmaatschap opzeggen'.

Kosten lidmaatschap van de NVACP

Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie € 35,00 bij automatische incasso. Als u een rekening wenst te ontvangen, dan komt er € 2,50 aan administratiekosten bij.
Wordt u in het eerste kwartaal lid, dan betaalt u € 35,00 voor het hele jaar.
Wordt u in het 2e kwartaal lid, dan betaald u voor de rest van het jaar € 26,25.
Wordt u in het 3e kwartal lid, dan betaalt u voor de rest van het jaar € 17,50.
Wordt u in het 4e kwartaal lid, dan betaalt u € 8,75.

De incasso vindt plaats eind januari tot eind februari. Ongeveer 3 weken na de incasso worden de lidmaatschapsverklaringen verzonden waarmee u de kosten voor de vereniging kunt declareren bij uw zorgverzekering.

Aspirant lid worden

Twijfelt u over het lid worden van de Bijniervereniging NVACP? U kunt ook aspirant lid worden. U heeft dan toegang tot het besloten forum en ontvangt de nieuwsbrief en de BIJNIER als deze gedurende uw aspirant lidmaatschap wordt verstuurd. Het aspirant lidmaatschap duurt maximaal 3 maanden en wordt automatisch beëindigd. Indien u aansluitend lid wordt gaat het lidmaatschap met terugwerkende kracht in per start aspirant lidmaatschap, u ontvangt dan ook het welkomstpakket van de Bijniervereniging NVACP. U kunt maar éénmaal aspirant lid zijn.

Vergoeding contributie door zorgverzekeraars

Aan het eind van elk jaar wordt op de nieuwspagina een overzicht gepubliceerd over welke verzekeringen de contributie van de NVACP vergoeden.

Gratis abonnement op Bijnier

Bovendien ontvangt u als lid vier keer per jaar de BIJNIER, het ledenblad van Bijniervereniging NVACP. U krijgt uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering, de ALV. Plus dat u toegang heeft tot het besloten deel van de website, waaronder het besloten forum. Op dit besloten forum hebben alleen ingeschreven leden toegang.

 

(Bijgewerkt op 26-09-2017)