Voordelig schenken aan Bijniervereniging NVACP.

ANBI

De Bijniervereniging NVACP heeft een zelfstandige ANBI-code (94321) en daardoor zijn uw giften aan de Bijniervereniging NVACP onder voorwaarden aftrekbaar samen met uw andere giften.

Aan de aftrekbaarheid van de giften is een drempel verbonden op basis van het gezamenlijke inkomen van u en/of uw partner. Er is ook de mogelijkheid dat u zich vastlegt voor een jaarlijkse gift voor een periode van minimaal 5 jaar! Dan is er sprake van een drempelvrije gift. Daarvoor moeten er echter een tweetal verklaringen worden opgemaakt. Als u dit een prettig idee vindt, dan verzoeken wij u de formulieren in te vullen en naar de penningmeester op te sturen (per post) en deze zal ervoor zorgdragen dat u het voor u van belang zijnde formulier omgaand ondertekend weer terug ontvangt.

U kunt deze formulieren opsturen naar:

Bijniervereniging NVACP, Kalmoesstraat 23, 7322 NH Apeldoorn

De formulieren zijn hier te downloaden