Exogene of Tertiare Addison (Tertiaire bijnierschorsinsufficiëntie)
(De ziekte van Addison)

Deze vorm ontstaat door gebruik van corticosteroïden als medicijn.

De belangrijkste ziektebeelden zijn:

Zeker als er sprake is van een langdurige behandeling met corticosteroïden moet men bedacht zijn op het uitvallen van de cortisolproductie.

Er is dan sprake van een uitval van de HPA-as, waarbij de hoeveelheid ACTH en cortisol in bloed ernstig zijn verlaagd. Wanneer deze situatie langer bestaat kan de verstoring blijvend zijn en zijn patiënten blijvend afhankelijk van hydrocortison substitutie. Zorgelijk is dat de sommige artsen niet alert zijn op het ontstaan van deze vorm van bijnierschorsinsufficiëntie en dit zelfs ontkennen, waardoor het lang duurt voor patiënten goed worden behandeld. In eerste instantie zal getracht worden om de behandeling langzaam af te bouwen in de hoop dat de ACTH en cortisol productie weer opgang komen en de HPA-as herstelt.

Het klachtenpatroon is over het algemeen gelijk aan de andere vormen van bijnierschorsinsufficiëntie waarbij vermoeidheid een ernstig probleem is. Bij het plotseling stoppen van de medicatie of bij ernstige maag / darm stoornissen is de kans op een Addisoncrisis zeker aanwezig.

 

klik hier om terug te gaan naar de ziekte van Addison 

(bijgewerkt: 27-04-2014)

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net FoundationWij voldoen aan de HON- code, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.