Bijnierschorscarcinoom,

Het woord tumor komt uit het Latijn en betekend zwelling. Zoals in alle andere organen in het menselijk lichaam, kunnen er ook in de bijnieren tumoren ontstaan. Dit komt vrij vaak voor, uit studies blijkt dat er bij ongeveer 5% van de mensen een vergrote bijnier kan worden gevonden. Deze ontdekking wordt vaak per toeval gedaan bij een onderzoek dat ergens anders op gericht was. Bij zo’n toevalsbevinding spreekt men vaneen bijnierincidentaloom. Nu men in de gezondheidszorg steeds vaker gebruik maakt van beeldvormend onderzoek (CT-scan, MRI) worden de tumoren van de bijnier steeds vaker gevonden. De aard van de vergrote bijnier moet goed worden onderzocht, omdat er sprake kan zijn van een overmatige hormoonproductie die klachten kan geven. Meestal is er echter sprake van een goedaardig gezwel (adenoom),dat geen overmatige productie van hormonen laat zien. Patiënten met zo’n adenoom dienen mogelijk wel te worden gecontroleerd, om zeker te zijn dat de situatie niet verandert. Als er wel teveel hormonen worden gemaakt, kan dit klachten veroorzaken die afhankelijk zijn van het type gezwel. Een tumor in het bijniermerg(feochromocytoom) kan een zeer hoge en wisselende bloeddruk veroorzaken en een tumor in de bijnierschors kan ten grondslag liggen aan het syndroom van Cushing (zie elders op de website van NVACP).

 

 Lees hier het hele artikel over Bijnierschorscarcinoom

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net FoundationWij voldoen aan de HON- code, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.