Bijnier Cushing

<

Minder vaak ligt de oorzaak in de bijnier. Het kan dan gaan om een goedaardig gezwel (adenoom) of een kwaadaardig gezwel. Deze adenomen produceren ongeremd cortisol. De ACTH waarde is heel laag en heeft geen invloed op het cortisol gehalte.

Behandeling van Bijniercushing:

Het verwijderen van één of beide bijnieren. Tegenwoordig kan dit vaak via een laparoscopische operatie (kijkoperatie).  Wanneer één bijnier verwijderd is, dan moet de eerste tijd na de operatie cortisoltabletten (hydrocortison) ingenomen worden. Dit medicijn wordt heel langzaam afgebouwd tot de overgebleven bijnier weer volledig aan het werk gaat. Dit kan in sommige gevallen een zwaar en langdurig proces zijn.
Als beide bijnieren verwijderd zijn moet de rest van het leven hydrocortison of cortisonacetaat gebruikt blijven worden samen met fludrocortison. Dat is dan te vergelijken met een Addison-patiënt en wordt als zodanig behandeld.

klik hier om terug te gaan

(bijgewerkt 27-6-2012)

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net FoundationWij voldoen aan de HON- code, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.