OVERIGE AANDOENINGEN

Naast de ziekte van Addison, het syndroom van Cushing, het adrenogenitaal syndroom (AGS) en het syndroom van Conn, zijn er nog enkele andere ziekten die mede een invloed op de bijnier kunnen hebben.

Bij een aantal van deze aandoeningen kan bijvoorbeeld de ziekte van Addison (primaire bijnierschorsinsufficiëntie) een onderdeel van het ziektebeeld zijn, zoals bij X-ALD (adrenoleukodystrofie).

Als onderdeel van een onvoldoende hypofysefunctie (hypopituitarisme) komt secundaire bijnierschorsinsufficiëntie regelmatig voor. Hoewel er organisaties voor deze patiënten bestaan kan de informatie waar de NVACP over beschikt een aanvulling zijn op de opgedane kennis bij de "eigen" patiëntenorganisatie.

Ook kan de behandeling van andere ziekten, zoals astma (COPD) en reuma, met een hoge dosis bijnierschorshormonen (corticosteroïden) gedurende langere tijd, leiden tot een klinisch beeld dat op het syndroom van Cushing lijkt, terwijl de eigen bijnieren tijdelijk onvoldoende functioneren.

Voor zover mogelijk worden ook deze patiënten van informatie voorzien en indien mogelijk met lotgenoten in contact gebracht en gewezen op de andere patiëntenorganisaties die zich actief met de betreffende ziektebeelden bezighouden.
Op onze homepage kunt u bij de rubriek 'Links'  verwijzingen vinden naar betreffende ziektegerelateerde patiëntenverenigingen of -organisaties.

 In onze webshop zijn ook nog de nodige boeken en brochures te vinden

(bijgewerkt: 19-04-2010)

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net FoundationWij voldoen aan de HON- code, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.