Uw recht als patiënt

Terug naar het overzicht

Waarop heeft u als patiënt recht en wat mag u verwachten?

Van een behandelend arts mag in ieder geval het volgende worden verwacht:

  • hij/zij beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op zijn vakgebied
  • hij/zij neemt deel aan na- en bijscholingsactiviteiten
  • hij/zij is zich bewust van de grenzen van zijn kennis
  • hij/zij vraagt tijdig advies aan een andere arts die meer deskundig is ten aanzien van een bepaald probleem
  • hij/zij toetst zijn kennis en vaardigheden regelmatig aan de eigen ervaring en aan die van collega's
  • hij/zij geeft in begrijpelijke taal informatie over uw ziekte en over behandelingsmogelijkheden en mogelijke gevolgen of risico's van de behandeling of onderzoek

Second opinion U heeft recht op voldoende en begrijpelijke informatie van uw arts. Als u meer informatie wilt hebben, of twijfelt of u de juiste behandeling krijgt, kunt u een second opinion aanvragen bij een andere internist. Met een 'second opinion', in gewoon Nederlands 'tweede mening', wordt bedoeld het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen arts. Deze geeft op verzoek zijn mening over een diagnose of een behandeling. Maar hij neemt de behandeling niet over. U gaat in principe dus weer terug naar uw eigen internist. U kunt deze gids gebruiken om een internist voor een second opinion te kiezen. U bespreekt uw keuze vervolgens met uw eigen arts. Voor een second opinion kunt u gerust naar een algemeen ziekenhuis gaan. Het voordeel hiervan boven een academisch ziekenhuis is dat u soms minder lang hoeft te wachten voor een eerste afspraak. U heeft altijd de mogelijkheid om een tweede mening te vragen van een andere internist. U heeft daarvoor geen toestemming nodig, ook niet van uw eigen arts. Maar het is wel aan te bevelen er met hem over te praten. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de brochure "Een tweede mening (second opinion)" uit de serie "Patiëntenrecht", te bestellen bij de NPCF

Klachten Als u niet tevreden bent met uw behandeling, als u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat de internist onvoldoende kennis heeft van de ziekte om u goed te behandelen, bespreekt u dit dan met hem. Bereid een gesprek hierover altijd goed voor. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat het niet "klikt" met uw arts. U kunt met hem overleggen of het misschien beter is dat u naar een andere internist gaat, hetzij in hetzelfde ziekenhuis, hetzij in een ander ziekenhuis.

Terug naar het overzicht

 (bijgewerkt: 01-06-2008)