Kiezen van een ziekenhuis

Hoe maakt u uw keuze? Welke selectiecriteria hanteert u?

Ziekenhuis Het is raadzaam een ziekenhuis te kiezen dat zich in de buurt van uw woonplaats bevindt, met een maximum afstand van 50 kilometer. In noodgevallen kunt u dan met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht: bij een Addison-crisis kan dit levensreddend zijn!

Een Internist-endocrinoloog of een "gewone" internist? Sommige internisten zijn gespecialiseerd in een bepaald aandachtsgebied. Zo hebben internist-endocrinologen de endocrinologie (= hormonenleer) als aandachtsgebied. Deze internisten hebben een aanvullende opleiding op dit gebied gevolgd. Er bestaat een officiële lijst van deze internisten, maar die lijst is niet openbaar.

Bent u op zoek naar een internist/endocrinoloog dan kunnen wij u helpen. Klik hier om ons een email te sturen en wij zullen uw zo spoedig mogelijk een reactie sturen.

Kwaliteitscriteria Alle bij de NVACP bekende internisten/kinderartsen die de enquête hebben ingevuld, hebben de kwaliteitscriteria voor het methodisch-technisch handelen van de ziekte van Addison gezien en aangegeven of zij hiermee kunnen instemmen. Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld vanuit het patiëntenperspectief en goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE). De criteria gaan over de diagnosestelling, het onderzoek, behandeling etc. De kwaliteitscriteria voor het syndroom van Cushing zijn goedgekeurd door de NVE.

(bijgewerkt: 08-09-2012)