Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor de methodisch-technische behandeling van de ziekte van Addison, het syndroom van Cushing en het adrenogenitaal syndroom.

Via de onderstaande links kunt u meer informatie over de criteria vinden:

Criteria voor artsen

Criteria voor Addison-patiënten

Criteria voor Cushing-patiënten

Criteria voor kinderen met AGS

Deze criteria zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten (NVACP), in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De kwaliteitscriteria voor de ziekte van Addison zijn in 1995/1996 opgesteld en goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE). In 1998 zijn deze criteria aangepast, omdat sommige punten enigszins verouderd waren. De kwaliteitscriteria voor het syndroom van Cushing zijn in 1997 opgesteld. In 2003 zijn deze criteria herzien en in maart 2003 definitief vastgesteld. In 2004 zijn de kwaliteitscriteria voor kinderen en volwassen met het adrenogenitaal syndroom ontwikkeld.

De kwaliteitscriteria voor beide aandoeningen bevatten in eerdere versies een aantal algemene richtlijnen voor artsen. Deels hebben deze betrekking op een verantwoorde uitoefening van het vak van internist (met betrekking tot de ziekte van Addison en het syndroom van Cushing). Deels komen ze voort uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin zijn de rechten van patiënten vastgelegd. Deze richtlijnen zijn apart gezet van de specifieke kwaliteitscriteria voor de ziekte van Addison en het syndroom van Cushing.

De criteria beginnen doorgaans met "De arts...."..  Meestal zal dit de internist-endocrinoloog, algemeen internist of een kinderarts-endocrinoloog zijn. Bij sommige criteria is het heel specifiek een andere arts, bijvoorbeeld een chirurg; dit staat dan expliciet vermeld.

Waar gerefereerd wordt aan 'de patiënt', de (huis)arts of specialist, is in deze tekst steeds voor de 'hij'-vorm gekozen. Natuurlijk kan waar 'hij' staat ook 'zij' worden gelezen.

(bijgewerkt: 11-02-2010)