Algemene richtlijnen voor artsen

Terug naar het overzicht

Verantwoorde uitvoering van het beroep

 • De arts beoordeelt de totale gesteldheid van de patiënt en gaat niet over tot de beperkte behandeling van één of meer symptomen.

Toelichting:
Patiënten hebben ervaren dat soms alleen geneesmiddelen worden voorgeschreven tegen moeheid of depressiviteit. Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben voor het verloop van de ziekte. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de mogelijke psychische problemen als gevolg van een hormoondefect.

 • De arts houdt zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, m.b.t. medicatie en behandelwijze(n) voor Addison- en Cushingpatiënten.

Toelichting:
Addisonpatiënten hebben bijvoorbeeld ervaringen met artsen die gedurende lange tijd injecties toedienden terwijl een minder ingrijpend middel al lang voor handen was.

 • De arts blijft bij klachten van een Addison- of Cushingpatiënt, die lijken op symptomen van de ziekte van Addison of het syndroom van Cushing, bedacht op mogelijk aanwezige andere aandoeningen.

Toelichting:
Klachten als onverklaarbare moeheid, buikpijn, etc. mogen niet te gemakkelijk worden toegedacht aan de aanwezigheid van de ziekte van Addison of het syndroom van Cushing.

 • De arts draagt er zorg voor dat voor een operatie een patiëntenbespreking wordt gehouden, zodat ook verpleegkundigen en andere betrokken hulpverleners goed geïnformeerd zijn over de oorzaak van de ziekte en de gevolgen ervan voor de patiënt.
 • De arts wijst de patiënt op de mogelijkheid van ondersteuning door een maatschappelijk werker en/of psycholoog.

Respectvolle houding ten opzichte van patiënten

 • De arts houdt er rekening mee dat de patiënt(e) zich mogelijk schaamt voor zijn of haar lichaam en stelt zich tactvol op.
 • De arts toont begrip voor het feit dat patiënten na het stellen van de diagnose syndroom van Cushing zo spoedig mogelijk geopereerd willen worden en spant zich in om dit ook te realiseren.

Toelichting: Veel patiënten hebben al langere tijd ernstige klachten, die zowel het lichamelijke als het sociale functioneren belemmeren. Als de diagnose syndroom van Cushing eenmaal is gesteld is de ervaring dat men ook zo spoedig mogelijk van de oorzaak van al deze klachten, namelijk de tumor, af wil zijn.

Het recht op informatie

 • De arts geeft in begrijpelijke taal informatie over de ziekte van Addison of het syndroom van Cushing, het ontstaan ervan en de mogelijke gevolgen voor het dagelijks leven.
 • De arts legt in begrijpelijke taal uit wat het onderzoek om de diagnose te stellen inhoudt.
 • De arts geeft in begrijpelijke taal informatie over de (alternatieve) behandelingsmogelijkheden bij de ziekte van Addison of het syndroom van Cushing.
 • De arts geeft in begrijpelijke taal uitleg over de behandeling die hij voorstelt.
 • De arts geeft in begrijpelijke taal informatie over de medicijnen en eventuele bijwerkingen daarvan.
 • De arts geeft in begrijpelijke taal informatie over de gevolgen en risico's van de behandeling.
 • De arts controleert of de boodschap goed is overgekomen.
 • De arts adviseert de patiënt te overwegen om, indien dit nog niet gebeurd, bij vervolgconsulten een partner, vriend(in) mee te nemen.

Het toestemmingsvereiste

 • De arts laat de keuze voor de behandeling over aan de patiënt, die hierover uitgebreid is geïnformeerd.

Terug naar het overzicht

(bijgewerkt: 11-02-2010)