Medische ondersteuning

De NVACP hecht bijzonder veel waarde aan goede relaties met haar medisch adviseurs. Dit waren bij de totstandkoming van deze keuzegids o.a. dr. P.M.J. Zelissen, internist-endocrinoloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en prof. Dr. A.R.M.M. Hermus, internist-endocrinoloog in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen. Dankzij hun enthousiasme en ondersteuning tijdens de ontwikkeling en implementatie van de Keuzegids heeft de NVACP contact kunnen leggen met de beroepsvereniging van internisten, de wetenschappelijke vereniging  voor endocrinologen en met vele internisten-endocrinologen in diverse ziekenhuizen verspreid door heel Nederland. Deze contacten kunnen in de toekomst mogelijk leiden tot een verdere optimalisatie van de kwaliteit van zorg. De NVACP kan hierbij de internisten stimuleren om het patiëntenperspectief een plaats te geven.

Wij danken op deze plaats alle maatschappen interne geneeskunde en kinderartsen die de vragenlijsten hebben teruggestuurd en de internisten met wie wij gesprekken hebben gevoerd over kwaliteit van zorg. In het bijzonder danken wij de leden van de klankbordgroep, zijnde prof. dr. A.R.M.M. Hermus, dr. P.M.J. Zelissen en drs. J.W. Schouten, voor hun adviezen en het overnemen van suggesties van de NVACP over het patiëntenperspectief. De leden van de klankbordgroep zijn niet verantwoordelijk voor de tekst en de juistheid van de gegevens. Zij hebben een adviserende rol gehad in het project. Ook bedanken wij de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) voor de ondersteuning die zij geboden heeft bij de actualisatie van deze keuzegids. Mede dankzij haar inzet is het mogelijk gemaakt om een namenlijst van internisten op te nemen in deze geactualiseerde keuzegids. Tenslotte bedanken wij Zorgonderzoek Nederland, Fonds PGO en Fonds Nuts OHRA voor financiering van deze projecten en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie voor hun medewerking.

(Bijgewerkt: 11-02-2010)