NIVEL: AGS onderzoek

Dit rapport gaat over de invloed van het Adrenogenitaal syndroom (AGS) op het functioneren van kinderen en jongeren met deze aandoening en hun ouders. Met de resultaten van dit onderzoek hoopt de betrokken patiëntenvereniging, de NVACP, een protocol en voorlichtingsmateriaal te kunnen ontwikkelen voor zorgverleners, crèche-leidsters, leerkrachten, sportinstructeurs en dergelijke zodat zij meer kennis over de aandoening kunnen verwerven en eventuele problemen sneller herkend kunnen worden. Dit met het doel de ontwikkeling van kinderen en jongeren met AGS zo ongecompliceerd mogelijk te laten verlopen.

Lees het volledige rapport

Met AGS valt goed te leven (publieksversie)

Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de NVACP, met subsidie van fonds NutsOhra.
De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen: dhr. prof. Dr. B. Otten, kinderendocrinoloog UMCN mw. dr. H.L. Claahsen, kinderendocrinoloog UMCN mw. A. Noordzij, NVACP mw. E. Groenhuijzen, NVACP dhr. M. van der Lee, NVACP Juni 2010

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net FoundationWij voldoen aan de HON- code, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.