Regelingen

Hier vindt u hoe een aantal zaken binnen de vereniging geregeld zijn, zoals de interne gedragscode, de invloed van donateurs en sponsoren en klachtenprocedure. U kunt de bijbehorende Pdf-bestanden hier ook downloaden.

Bijniervereniging NVACP staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze begrippen vormen de basis voor de gedragscode, die binnen de Bijniervereniging NVACP wordt gehanteerd.

Donateurs schenken eenmalig of regelmatig een door hen te bepalen bedrag aan de vereniging en voor bepaalde activiteiten/projecten zoekt de vereniging sponsoren. 

Bijniervereniging NVACP doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet gaan zoals afgesproken. In de klachtenprocedure is vastgelegd hoe een klacht ingediend kan worden bij de Bijniervereniging NVACP en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

 

(Bijgewerkt op 08-08-2012)