VACATURES Bijniervereniging NVACP

Bijniervereniging NVACP is een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel heeft gesteld patiënten en iedereen die direct of indirect met bijnieraandoeningen te maken heeft met elkaar in contact te brengen, informatie te verstrekken en hun belangen optimaal te bedienen.

Onder bijnieraandoeningen vallen meerdere ziektes/aandoeningen, die zowel direct als indirect met de bijnieren te maken hebben. Zoals de ziekte van Addison, de ziekte en/of het syndroom van Cushing, het adrenogenitaal syndroom (AGS) en de ziekte van Conn. In veel gevallen zal genezing van de aandoening niet of slechts deels mogelijk zijn en hebben mensen met een bijnieraandoening een chronische ziekte. Voor iedereen die binnen de vereniging actief is geldt dat er rekening wordt gehouden met zijn of haar aandoening. Soms kun je een keer niet of is het teveel voor je. Als dit wordt aangegeven bij de vrijwilligers-coördinator, dan is dat geen enkel probleem.

Met elkaar kunnen we deze mooie vereniging laten voortbestaan! Soms heel intensief, soms met grote tussenpozen, andere keren weer met enkele uren per week … maar hoe meer mensen actief iets doen voor de vereniging, hoe minder zwaar de ‘druk’ op anderen is om te presteren, ondanks hun aandoening!En misschien kunt u een functie in ‘duo-verband’ oppakken?

Welke functies doen vrijwilligers zoals en wat levert het hun op. Kijk hier verder

 

Vacature : VRIJWILLIGER BESTUURSLID – 2 personen gezocht

Op dit moment zijn we als bestuur Bijniervereniging NVACP op zoek naar leden en/of partners van leden, die tot het bestuur willen toetreden. We moeten hierbij ook aangeven dat deelname aan het bestuur veel tijd, kennis en flexibiliteit vraagt. Alles gebeurt op vrijwillige basis, waarbij een kleine km-vergoeding mogelijk is. In mei 2013 begon het huidige bestuur met 6 personen. Door afbouw van medicatie, ziekte en een te hoge werkdruk, hebben er 2 leden afscheid genomen van het bestuur en is één lid nog druk bezig met afbouwen. Op dit moment zijn er 3 leden actief, maar er blijven vele zaken liggen, is de werkdruk ontzettend hoog en worden vrijwilligers en werkgroepen niet genoeg vanuit het bestuur ondersteund. Statutair zou het bestuur uit minimaal 5, actieve, personen moeten bestaan.

Werkzaamheden

 •  Beleid komende 4 jaar plannen.
 •  Begeleiding werkgroepen.
 •  Begeleiding vrijwilligers en lotgenotencontactpersonen, o.a. scholing, bijeenkomsten.
 •  Subsidie-aanvragen begeleiden i.s.m. penningmeester.
 •  Fondsen werven i.v.m. lagere subsidies vanuit de overheid.
 •  Zitting nemen in commissies.
 •  Voorbereiden en begeleiden jaarlijkse bijeenkomsten, zoals ALV, Nieuwe Ledendag, e.d.
 •  Bijwonen vergaderingen overkoepelende organisaties.
 •  Onderzoeken samenwerking met  derde partijen.

Wat wij vragen

 •  Bereidheid tot inlezen in alle aandoeningen waarvoor onze vereniging staat.
 •  Uw tijd, inzet en beschikbaarheid voor meerdere uren per week.
 •  Bereidheid tot reizen i.v.m. overleg of vergadering van gerelateerde organisaties.
 •  Bereidheid tot het maken van vergaderverslagen en deze te delen.
 •  Bereidheid tot overleg, in persoon maar ook per skype of telefoon.
 •  Beschikbaarheid over een computer/laptop incl. beveiliging en een mobiele telefoon.
 •  Bereidheid tot samenwerking met de diverse werkgroepen, vrijwilligers en lotgenotencontactpersonen.
 •  Bereidheid tot het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en deze verder uitwerken.
 •  Bereidheid tot het overnemen van taken gedurende vakantie of ziekte mede-bestuursleden.

Wat bieden wij je

 •  Een goede onderlinge samenwerking en afstemming van activiteiten.
 •  Veel overleg en betrokkenheid bij de lopende onderwerpen.
 •  Een kleine km-vergoeding
 •  ‘Never a dull moment’ – er gebeurt altijd iets ….
 •  Vernieuwende en interessante aandachtsgebieden, o.a. door samenwerking met medici en onderzoekers.

 

Interesse of wilt u meer informatie?Neemt u dan contact op met:

 

Thon Westerbeke (voorzitter): 06 53707437 

Muriël Marks (secretaris)       : 06 53865700

 

 

Vacature: VRIJWILLIGER WEBSITE- & SOCIAL MEDIA BEHEERDER

Bijniervereniging NVACP zoekt een betrokken en gemotiveerde website en social media beheerder. Elkaar helpen en ondersteunen met ervaringskennis kan de kwaliteit van leven verbeteren en daarvoor bieden wij lotgenotencontact en forums op de website en social media.

Werkzaamheden

 • Nieuwe artikelen toevoegen aan de website, agenda beheer, enz. 

 • Ondersteuning bij onderhoud en ontwikkeling van de website

 • Onderhouden en toezicht houden op het openbare en gesloten forum

 • Het maken van banners

 • Het optimaliseren van de website en de vindbaarheid in zoekmachines verbeteren 

 • Het onderhouden van en voorzien van nieuws op de verschillende social media pagina’s

 • Communicatie met overige teamleden en het bezoeken van ledenbijeenkomsten

  Wat wij vragen

 • Je hebt affiniteit met het beheren van een website of social media

 • Je bent ondernemend en commercieel ingesteld 

 • Je kan omgaan met Google Analytics en HTML of bent bereid dit te leren   

 • Je beschikt zelf over een computer en internet aansluiting

 • Je bent gemiddeld 1 dagdeel per week beschikbaar t.b.v. bovenstaande werkzaamheden

 • Je hebt een flexibele instelling, bent communicatief vaardig en kunt werken in teamverband

  Vacature: VRIJWILLIGER MEDEWERKER REDACTIE

  Als Redactie van de Bijniervereniging NVACP, zorgen we ervoor dat er 4x per jaar een ‘Bijnier’ verschijnt. Een nieuwe uitdaging is het uitgeven van een digitale versie, via de kiosk. Om een blad uit te geven, zijn er veel voorbereidende werkzaamheden, die in samenspraak met elkaar gedaan worden.

  Werkzaamheden

 •  Deelname aan een redactie-overleg, voorafgaand aan een nieuw magazine
 •  Voorbereidend werk (onderwerp bepalen, titel bedenken, informatie zoeken)
 •  Interviews, veelal telefonisch of in persoon
 •  Foto’s maken bij de artikelen
 •  Het schrijven van artikelen
 •  Toestemming vragen aan de geïnterviewde i.v.m. de inhoud, foto, e.d.
 •  Artikelen controleren op zinsbouw, teksten, inhoud
 •  Het overzicht houden op de artikelen, van begin tot eind, in de correctiefase
 •  Het blad klaar maken voor de vormgever, zodra hij het blad kan opmaken voor de drukker

Wat wij vragen

 •  Je hebt affiniteit met taal
 •  Je vindt het leuk om in een team samen te werken
 •  Je bent nieuwsgierig van aard en probeert zoveel mogelijk van een geïnterviewde te weten te komen
 •  Je bent op de hoogte van de bijnieraandoeningen, waarvoor de vereniging zich inspant
 •  Je bent bereikbaar en beschikbaar ten tijde van de voorbereiding t/m de uitgifte van de Bijnier

 

Vacature: VRIJWILLIGER CONN WERKGROEP EN LOTGENOTEN CONTACT

Als Conn lotgenoot ben je ervaringsdeskundige op het gebied van de aandoening Conn of andere gerelateerde bijnier aandoeningen en kun je andere Conn patiënten helpen in hun zoektocht naar antwoorden op onbeantwoorde vragen. Je doet dit niet alleen maar in teamverband, dit kan zijn d.m.v. mail, telefoon of contact via het forum op de website van de bijniervereniging. Naast het lotgenotencontact ben je werkzaam in de werkgroep Conn, hier werk je samen met de overige groepsleden aan een variatie van onderwerpen die allen het doel hebben om lotgenoten en derden optimaal te informeren over hun en de aandoening die binnen de Conn werkgroep vertegenwoordigt zijn.

Werkzaamheden

 •  Artikelen op website Bijniervereniging forum in de gaten houden en daar waar nodig voorzien van informatie.
 •  Mailbox controleren op vragen c.q. opmerkingen van leden en derden.
 •  Je overlegt met mede vrijwilligers over lopende zaken

Wat wij vragen

 •  Je bent communicatief vaardig
 •  Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
 •  Je vindt het leuk om in een team samen te werken
 •  Je bent nieuwsgierig van aard en probeert zoveel mogelijk te weten te komen over de aandoening vertegenwoordigd binnen het lotgenoten contact en de werkgroep
 •  Je overlegt op regelmatige basis met overige team leden via mail of Skype
 •  Je bent bereid om deel te nemen aan vereniging bijeenkomsten
 •  Je informeert lotgenoten via mail, telefoon of website/forum en onderhoud hierover ook contact met overige teamleden.
 •  Je bent inventief en neemt initiatief als het gaat om ideeën t.b.v. overdracht kennis en informatie naar lotgenoten en derden.

Vacature: VRIJWILLIGER TELEFOONTEAM

Het telefoonteam van de Bijniervereniging ontvangt alle binnenkomende telefoontjes, en beantwoordt ze. Omdat een van onze teamleden na jarenlange trouwe dienst ons gaat verlaten, zijn wij op zoek naar een nieuw telefoonteamlid om de hoogstaande kwaliteit van ons werk te kunnen blijven waarborgen.

 

Werkzaamheden

 

 • Het bij toerbeurt beantwoorden van de binnenkomende telefoontjes. Het is daarvoor niet nodig elk moment beschikbaar te zijn, u kunt ook terugbellen na een ingesproken bericht. De meeste telefoontjes zijn van personen die nog geen diagnose hebben, en op zoek zijn naar informatie.

 • Je geeft zelf antwoord op gestelde vragen of opmerkingen, of je verwijst door, binnen of buiten de vereniging.

 • Je houdt bij hoeveel telefoontjes er geweest zijn, in een eenvoudig overzicht.

 • Je bent alert op signalen die u krijgt, en zorgt ervoor dat die doorgegeven worden aan de juiste persoon.

 • Je bent en blijft goed op de hoogte van de verschillende aandoeningen waar onze vereniging voor staat, of u gaat u dat eigen maken. Hierin wordt een actieve houding verwacht.

 • Je woont verenigingsbijeenkomsten bij, en helpt die organiseren.

 • Je bent in het bezit van een computer en mobiele telefoon.

 

 

 

 

Wat bieden wij je

 

 • Een leuk team van collega’s die je ondersteunen en inwerken.

 • Opleiding: zo nodig volg je een cursus, bijvoorbeeld ‘telefonisch lotgenotencontact’.

 • Een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft, maar ook inlevingsvermogen vraagt. De telefoondienst wordt voor een paar weken verricht, daarna neemt een collega het over. Het gaat om ongeveer 20 telefoontjes per maand. Er wordt altijd er rekening gehouden met vakanties en dergelijke.

 • Een onkostenvergoeding.

 • Extra: je raakt vanzelf ook beter op de hoogte van je eigen aandoening!

 

Denkt je dat je een bijdrage kunt leveren aan dit belangrijke werk, of wil je er eerst eens over van gedachten wisselen, neem dat contact op met Toos de Jong, telefoonnr. 06 42630401

 

Spreekt één van bovenstaande vacatures je aan? Neem dan contact op met het bestuur, via bestuur@nvacp.nl

 

Oproepen 

 

Oproep voor een lotgenotencontactpersoon (Zeeland)

Wij zoeken op dit moment een 'nieuwe' lotgenotencontactpersoon voor de regio Zeeland.

De functie behelst het jaarlijks organiseren van een regiobijeenkomst. Daarnaast wordt u in het vereningsblad INFO achterin genoemd als contactpersoon met uw telefoonnummer.

De NVACP biedt u jaarlijkst een studiedag (toerusting) om zo op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken en mogelijkheid tot het volgen van cursussen via fonds PGO.

Bent u geinteresseerd geraakt, stuur het bestuur een mailtje door hier te klikken
 

Vrij aanmelden

Vrijwilligers zijn altijd nodig en daarom van harte welkom. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die hun vaardigheden en talenten in willen zetten voor de NVACP.

Klik hier om het bestuur te mailen over uw interesse.

 

(Bijgewerkt op 04-06-2013)