Beschikbare vacatures voor vrijwilligers bij de Bijniervereniging NVACP              7 maart 2018

Inhoud
Inleiding
VRIJWILLIGER BESTUURSLID – 2 personen gezocht
VRIJWILLIGER WEBSITE BEHEERDER
SOCIALE MEDIA BEHEERDER  (nieuwe functie)
VRIJWILLIGER MEDEWERKER REDACTIE BIJNIER
VRIJWILLIGER LOTGENOTEN CONTACT
VRIJWILLIGER TELEFOONTEAM


INLEIDING

De bijniervereniging NVACP is eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers om haar activiteiten voor de bijnierpatiënten (en vanzelfsprekend onze leden) te ondersteunen. Iedereen kan vrijwilliger worden voor de Bijniervereniging.
Als je interesse hebt neem dan contact met ons op via mail: bestuur@nvacp.nl

Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een vrijwilligersovereenkomst tekenen en dat zij de doelstellingen van de Bijniervereniging NVACP onderschrijven. Vanzelfsprekend dient een privacyverklaring te worden ondertekend om de privacy van onze leden te waarborgen.
De vrijwilligers krijgen een onlineaccount om in de cloud met office 365 te werken en indien noodzakelijk voor hun taak een office 365 pakket voor te installeren op hun pc.

Spreekt het vrijwilliger zijn u wel aan, maar de momenteel openstaande vacatures niet, neem dan toch contact met ons op! Vele handen maken licht werk.

 

VRIJWILLIGER BESTUURSLID

Aantal: 2 personen gezocht

Op dit moment zijn we als bestuur Bijniervereniging NVACP op zoek naar leden en/of partners van leden, die tot het bestuur willen toetreden. We moeten hierbij ook aangeven dat deelname aan het bestuur veel tijd, kennis en flexibiliteit vraagt. Alles gebeurt op vrijwillige basis, waarbij een kleine km-vergoeding mogelijk is.  Statutair zou het bestuur uit minimaal 5, actieve, personen moeten bestaan.

 

Werkzaamheden

 • Beleid komende 4 jaar plannen.
 • Begeleiding werkgroepen.
 • Begeleiding en werving van vrijwilligers en lotgenotencontactpersonen, o.a. scholing, bijeenkomsten.
 • Bijwonen bestuursvergadering via skype, of periodiek ook fysiek.
 • Subsidieaanvragen begeleiden i.s.m. penningmeester.
 • Fondsen werven i.v.m. lagere subsidies vanuit de overheid.
 • Zitting nemen in commissies.
 • Voorbereiden en begeleiden jaarlijkse bijeenkomsten, zoals ALV, Nieuwe Ledendag, Medisch congres e.d.
 • Bijwonen bijeenkomsten overkoepelende organisaties.
 • Onderzoeken samenwerking met  derde partijen.

Wat wij vragen

 • Uw tijd, inzet en beschikbaarheid voor meerdere uren per week.
 • Bereidheid tot reizen i.v.m. overleg of vergadering van gerelateerde organisaties.
 • Bereidheid tot het maken van vergaderverslagen en deze te delen.
 • Bereidheid tot overleg, in persoon maar ook per skype of telefoon.
 • Bereidheid in gebruik van Office 365 en de daarbij behorende training
 • Beschikbaarheid over een computer/laptop incl. beveiliging en een mobiele telefoon.
 • Bereidheid tot samenwerking met de diverse werkgroepen, vrijwilligers en lotgenotencontactpersonen.
 • Bereidheid tot het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en deze verder uitwerken.
 • Bereidheid tot het overnemen van taken gedurende vakantie of ziekte medebestuursleden.
 • Bereidheid tot het volgen van relevante trainingen

Wat bieden wij je

 •  Een goede onderlinge samenwerking en afstemming van activiteiten.
 •  Veel overleg en betrokkenheid bij de lopende onderwerpen.
 •  Een  km-vergoeding
 • ‘Never a dull moment’ – er gebeurt altijd iets ….
 • Vernieuwende en interessante aandachtsgebieden, o.a. door samenwerking met medici en onderzoekers.

 

 VRIJWILLIGER WEBSITE BEHEERDER

Bijniervereniging NVACP zoekt een betrokken en gemotiveerde website beheerder. Elkaar helpen en ondersteunen met ervaringskennis kan de kwaliteit van leven verbeteren en daarvoor bieden wij lotgenotencontact en forums op de website en sociaal media.

 

Werkzaamheden

 • Nieuwe artikelen toevoegen aan de website, agenda beheer, enz. 
 • Ondersteuning bij onderhoud en ontwikkeling van de website
 • Onderhouden en toezicht houden op het openbare en gesloten forum
 • Het maken van banners
 • Het optimaliseren van de website en de vindbaarheid in zoekmachines verbeteren 
 • Het onderhouden van en voorzien van nieuws op de website
 • Communicatie met overige teamleden en het bezoeken van ledenbijeenkomsten.

Wat wij vragen

 • Je hebt affiniteit met het beheren van een website
 • Je bent ondernemend en commercieel ingesteld 
 • Je kan omgaan met Google Analytics en HTML of bent bereid dit te leren   
 • Je beschikt zelf over een computer en internetaansluiting
 • Je bent gemiddeld 1 dagdeel per week beschikbaar t.b.v. bovenstaande werkzaamheden
 • Je hebt een flexibele instelling, bent communicatief vaardig en kunt werken in teamverband
 • Bereidheid in gebruik van Office 365 en de daarbij behorende training
 • Bereidheid in volgen van relevante trainingen.

Wat bieden wij je 

 • Een leuk team van collega’s die je ondersteunen en inwerken.
 • Opleiding: zo nodig volg je een relevante cursus, bijvoorbeeld ‘website beheer’ en/of ‘Weboptimalistatie’.
 • Een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft, maar ook inlevingsvermogen vraagt.
 • Er wordt altijd er rekening gehouden met vakanties en dergelijke.
 • Extra: je raakt vanzelf ook beter op de hoogte van je eigen en andere aandoeningen!
 • Een vergoeding van de gemaakte kosten.

 

SOCIALE MEDIA BEHEERDER

Bijniervereniging NVACP zoekt een betrokken en gemotiveerde social media beheerder. Elkaar helpen en ondersteunen met ervaringskennis kan de kwaliteit van leven verbeteren en daarvoor bieden wij lotgenotencontact op de sociaal media.

Met name zoeken wij hierbij ook jongere vrijwilligers om de nieuwere sociale media te beheren.

 

Werkzaamheden

 • Beheer van de Sociale media en het reageren, namens de vereniging, op diverse thema’s.
 • Het onderhouden van en voorzien van nieuws op de verschillende sociale media.
 • Communicatie met overige teamleden en het bezoeken van ledenbijeenkomsten.

Wat wij vragen

 • Je hebt affiniteit met het beheren van een sociale media.
 • Je bent ondernemend en commercieel ingesteld.
 • Je beschikt zelf over een computer en internetaansluiting.
 • Je bent gemiddeld 1 dagdeel per week beschikbaar t.b.v. bovenstaande werkzaamheden.
 • Je hebt een flexibele instelling, bent communicatief vaardig en kunt werken in teamverband.
 • Bereidheid in gebruik van Office 365 en de daarbij behorende training.
 • Bereidheid in volgen van relevante trainingen.

Wat bieden wij je 

 • Een leuk team van collega’s die je ondersteunen en inwerken.
 • Opleiding: zo nodig volg je een cursus, bijvoorbeeld ‘Lotgenotencontact via de sociale media’.
 • Een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft, maar ook inlevingsvermogen vraagt.
 • Er wordt altijd er rekening gehouden met vakanties en dergelijke.
 • Extra: je raakt vanzelf ook beter op de hoogte van je eigen en andere aandoeningen!
 • Een vergoeding van de gemaakte kosten.

 

VRIJWILLIGER MEDEWERKER REDACTIE BIJNIER

Als Redactie van de Bijniervereniging NVACP, zorgen we ervoor dat er 4x per jaar een ‘Bijnier’ verschijnt.  Om een blad uit te geven, zijn er veel voorbereidende werkzaamheden, die in samenspraak met elkaar gedaan worden.

 

Werkzaamheden

 • Deelname aan een redactie-overleg, voorafgaand aan een nieuw magazine.
 • Voorbereidend werk (onderwerp bepalen, titel bedenken, informatie zoeken).
 • Contact zoeken met leden, derden, of artsen voor interviews of artikelen voor in de Bijnier.
 • Interviews, veelal telefonisch of in persoon.
 • Foto’s maken bij de artikelen.
 • Het schrijven van artikelen.
 • Toestemming vragen aan de geïnterviewde i.v.m. de inhoud, foto, e.d.
 • Artikelen controleren op zinsbouw, teksten, inhoud.
 • Het overzicht houden op de artikelen, van begin tot eind, in de correctiefase.
 • Het blad klaar maken voor de vormgever, zodra hij het blad kan opmaken voor de drukker.

Wat wij vragen

 • Je hebt affiniteit met de Nederlandse taal.
 • Je vindt het leuk om in een team samen te werken
 • Je bent nieuwsgierig van aard en probeert zoveel mogelijk van een geïnterviewde te weten te komen.
 • Je bent op de hoogte van de bijnieraandoeningen, waarvoor de vereniging zich inspant.
 • Je bent bereikbaar en beschikbaar ten tijde van de voorbereiding t/m de uitgifte van de Bijnier.
 • Je beschikt zelf over een computer en internetaansluiting.
 • Bereidheid in gebruik van Office 365 en de daarbij behorende training.
 • Bereidheid in volgen van relevante trainingen.

 Wat bieden wij je 

 • Een leuk team van collega’s die je ondersteunen en inwerken.
 • Het ontmoeten van medici en andere patiënten.
 • Opleiding: zo nodig volg je een cursus, bijvoorbeeld ‘hoe word ik een (eind) redacteur ’, ‘leer goed interviewen’ of ‘journalistiek schrijven’.
 • Een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft, maar ook inlevingsvermogen vraagt.
 • Er wordt altijd er rekening gehouden met vakanties en dergelijke.
 • Extra: je raakt vanzelf ook beter op de hoogte van je eigen en andere aandoeningen!
 • Een vergoeding van de gemaakte kosten.

 

VRIJWILLIGER LOTGENOTEN CONTACT

 (Voor o.a. Bijnierschorsinsufficiëntie, Cushing, Primaire Hyperaldosteronisme, AGS, Feochromocytoom of Bijniercarcinoom )

Als lotgenoot ben je ervaringsdeskundige op het gebied van  een gerelateerde bijnier aandoeningen en kun je andere  patiënten helpen in hun zoektocht naar antwoorden op onbeantwoorde vragen. Je doet dit niet alleen maar in teamverband, dit kan zijn d.m.v. mail, telefoon of contact via het forum op de website van de bijniervereniging. Naast het lotgenotencontact ben je (indien aanwezig) werkzaam in een  werkgroep  hier werk je samen met de overige groepsleden aan een variatie van onderwerpen die allen het doel hebben om lotgenoten en derden optimaal te informeren over hun en de aandoening.

 

Werkzaamheden

 • Artikelen op website Bijniervereniging forum in de gaten houden en daar waar nodig voorzien van informatie. 
 • Mailbox controleren op vragen c.q. opmerkingen van Telefoonteam, leden en derden.
 • Je overlegt met mede vrijwilligers over lopende zaken.
 • Organiseert of helpt mee bij relevante evenementen themabijeenkomsten of regionale bijeenkomsten.

Wat wij vragen

 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Je vindt het leuk om in een team samen te werken.
 • Je bent nieuwsgierig van aard en probeert zoveel mogelijk te weten te komen over de aandoening vertegenwoordigd binnen het lotgenoten contact en/of  de werkgroep.
 • Je overlegt op regelmatige basis met overige team leden via mail of Skype.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan vereniging bijeenkomsten.
 • Je informeert lotgenoten via mail, telefoon of website/forum en onderhoud hierover ook contact met overige teamleden.
 • Je bent inventief en neemt initiatief als het gaat om ideeën t.b.v. overdracht kennis en informatie naar lotgenoten en derden.
 • Je beschikt zelf over een computer en internetaansluiting.
 • Bereidheid in gebruik van Office 365 en de daarbij behorende training.
 • Bereidheid in volgen van relevante trainingen.

Wat bieden wij je 

 • Een leuk team van collega’s die je ondersteunen en inwerken.
 • Opleiding: zo nodig volg je een cursus, bijvoorbeeld ‘Groepsgewijs Lotgenotencontact’ of ‘individueel lotgenotencontact .
 • Een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft, maar ook inlevingsvermogen vraagt.
 • Er wordt altijd er rekening gehouden met vakanties en dergelijke.
 • Extra: je raakt vanzelf ook beter op de hoogte van je eigen aandoeningen!
 • Een vergoeding van de gemaakte kosten.

VRIJWILLIGER TELEFOONTEAM

Het Telefoonteam van de Bijniervereniging ontvangt alle binnenkomende telefoontjes, en beantwoordt ze. Wij op zoek naar een nieuw telefoonteamlid om de hoogstaande kwaliteit van ons werk te kunnen blijven waarborgen.

 

Werkzaamheden

 • Het bij toerbeurt beantwoorden van de binnenkomende telefoontjes. Het is daarvoor niet nodig elk moment beschikbaar te zijn, u kunt ook terugbellen na een ingesproken bericht. De meeste telefoontjes zijn van personen die nog geen diagnose hebben, en op zoek zijn naar informatie.
 • Je geeft zelf antwoord op gestelde vragen of opmerkingen, of je verwijst door, binnen of buiten de vereniging.
 • Je houdt bij hoeveel telefoontjes er geweest zijn, in een eenvoudig overzicht.
 • Je bent alert op signalen die u krijgt, en zorgt ervoor dat die doorgegeven worden aan de juiste persoon.
 • Je bent en blijft goed op de hoogte van de verschillende aandoeningen waar onze vereniging voor staat, of u gaat u dat eigen maken. Hierin wordt een actieve houding verwacht.
 • Je woont verenigingsbijeenkomsten bij, en helpt die organiseren.
 • Je bent in het bezit van een (mobiele) telefoon. 

 

 Wat wij vragen

 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Je vindt het leuk om in een team samen te werken
 • Je bent nieuwsgierig van aard en probeert zoveel mogelijk te weten te komen over de aandoening vertegenwoordigd binnen het lotgenoten contact en de werkgroep.
 • Je overlegt op regelmatige basis met overige team leden via mail.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan vereniging bijeenkomsten.
 • Je informeert lotgenoten via mail, telefoon of website/forum en onderhoud hierover ook contact met overige teamleden.
 • Je bent inventief en neemt initiatief als het gaat om ideeën t.b.v. overdracht kennis en informatie naar lotgenoten en derden.
 • Je beschikt zelf over een computer en internetaansluiting.
 • Bereidheid in gebruik van Office 365 en de daarbij behorende training.
 • Bereidheid in volgen van relevante trainingen.

Wat bieden wij je 

 • Een leuk team van collega’s die je ondersteunen en inwerken.
 • Opleiding: zo nodig volg je een cursus, bijvoorbeeld ‘telefonisch lotgenotencontact’.
 • Een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft, maar ook inlevingsvermogen vraagt. De telefoondienst wordt voor een paar weken verricht, daarna neemt een collega het over. Het gaat om ongeveer 20 telefoontjes per maand.
 • Er wordt altijd er rekening gehouden met vakanties en dergelijke.
 • Een onkostenvergoeding.
 • Extra: je raakt vanzelf ook beter op de hoogte van je eigen en andere aandoening!
 • Een vergoeding van de gemaakte kosten.

 

Denkt je dat je een bijdrage kunt leveren aan dit belangrijke werk, of wil je er eerst eens over van gedachten wisselen, neem dat contact op met Toos de Jong, telefoonnr. 06 42630401

Spreekt één van bovenstaande vacatures je wel aan? Neem dan ook contact op met het bestuur, via bestuur@nvacp.nl