Verantwoording website

De website van de Bijniervereniging NVACP wordt onderhouden door het webteam. Zij schrijven in veel gevallen de teksten, selecteren nieuws en plaatsen de informatie op de website. Daarbij stellen ze zich ten doel om medische informatie op de website te laten controleren op juistheid door een van haar medische adviseurs. Daar waar naar uw mening informatie onjuist is hopen wij dat u het webteam op de hoogte wil brengen, zodat zij dat kunnen aanpassen. Naast de zorg voor de inhoud van de website draagt het webteam ook zorg voor een goed functionerende website. Mochten er 'links' zijn op op de site die niet werken of verwijzingen die ontbreken, ook dan hoort het webteam graag wat aangepast moet worden. Daar waar er forums zijn kan en wil het webteam in het geheel geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van het daar geschrevene. Wel willen wij zorgdragen voor fatsoenlijke omgangsvormen en respect voor elkaar op de aangeboden forums. In bepaalde 'extreme' situaties heeft het webteam dan ook het recht en de mogelijkheid om kwetsende teksten dan wel inhouden van forums te verwijderen. Het webteam heeft de verantwoording voor het onderhoud en het functioneren van de website ontvangen van het bestuur van Bijniervereniging NVACP. In die zin ligt de eindverantwoordelijkheid van de website bij het bestuur. Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld kan Bijniervereniging NVACP niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

Bijniervereniging NVACP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website. Zie in dezen ook onze disclaimer.

Het bestuur wil er dan ook nadrukkelijk op wijzen dat de website ten doel heeft om mensen informatie en nieuws te geven over hun ziekten en het omgaan met hun ziekte. Daarbij hoopt ze ook mensen op een zinvolle manier met elkaar in contact te brengen. Maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de op de website aangeboden informatie de functie van de arts, in welke hoedanigheid dan ook, gaat overnemen. Deze verantwoordelijkheid wil en kan het bestuur ook niet dragen. Uw behandelend arts kent uw persoonlijk medisch dossier het beste en hij of zij is daarom de aangewezen persoon waarmee u uw behandeling moet bespreken. We hopen wel dat de hier geboden informatie u verder helpt om vervolgens beter en/of met meer achtergrondkennis met uw behandelend arts in gesprek te gaan.

Webteam en bestuur Bijniervereniging NVACP.

 

(bijgewerkt op 08-02-2010)

Wat te doen om een dreigende crisis of erger te voorkomen?

Klik en lees de belangrijkste stappen om voorbereid te zijn op een Addison-crisis.  

Mobiele applicatie www.AddisonCrisis.info

Ter ondersteuning en hulp bij een Crisis

Tekenfilmpjes

Het Bijnierfonds heeft in de afgelopen maanden een eerste aanzet gegeven om de beschikbare informatie van de Bijniervereniging NVACP op een nieuwe manier te presenteren.

Betere zorg door goede informatie

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.  

Eva -AGS & Jongeren: Contactdag Kempervennen

Dit jaar zijn we ook weer op pad gegaan met een aantal leden met AGS, ouders, broers, zussen en jongeren met een bijnieraandoening.

Jacqueline - Uit de praktijk: Radio en dichten

Waarschijnlijk weet niet iedereen dat ik graag schrijf. Korte, lange verhalen, boeken en als laatste maar daarom niet het minst leuke, gedichten, die meestal over alledaagse dingen gaan.

Martine: 'Genezen'

Onlangs ben ik ‘genezen’ verklaard. Het deed me net zo weinig als destijds de diagnose Cushing. Nee hoor, ik ben geen ijskonijn, maar ik weet hoe ik me voel. 

Johan: Vanuit het Bijnierfonds - Medische gegevens

Veel leden van de Bijniervereniging NVACP gebruiken medicijnen. Dat is voor sommigen van ons dagelijks noodzaak, voor anderen is het tijdelijk. 

Jacqueline - Uit de praktijk: Drukdrukdruk

Net een drukke week, druk weekend en een drukke maandagochtend achter de rug. Jemig, ik ben blij dat ik even mag zitten om uit te rusten. 

Petra - Omgaan met je ziekte 01: Leesvoer

Mijn verhaal over een boek dat ik echt moest hebben. Over dokters die verkeerde diagnoses stellen vanwege denkfouten en hoe houd jij de dokter dan scherp?

AGS: Op naar 29 september

Nuttig en aangename voorbereiding :)

Vanuit het Bestuur: Opening

Lintje knippen voor de nieuwe website?
Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net FoundationWij voldoen aan de HON- code, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.